Bởi {0}
logo
Guangzhou Liangxin Refinement Chemical Co., Ltd.
Nhà cung cấp đa chuyên ngành
Sản Phẩm chính: Dầu gội, thuốc nhuộm màu tóc, Sáp tóc, điều trị Keratin, mặt nạ
ODM services availableOn-site material inspectionFinished product inspectionSample-based customization